Prinoth - Ahwi - management vegetácie


Produkty Prinoth Ahwi sú celosvetovo vedúcimi produktami na trhu so strojmi na management vegetácie. Ich použitie je široké.

  Zber biomasy
  Čistenie trás dodávateľov energií
  Rekultivácia v poľnohospodárstve
  Čistenie plochy pred stavbou
  Čistenie plochy od kmeňov a koreňov
  Sanácia chorého porastu po napadnutí škodcami
  Tvorba koridorov na ochranu pred požiarmi

Do portfólia strojov patria samohybné stroje, rotavátory, exkavátory, rôzne druhy mulčovačov, strojov na zber biomasy a fréz na korene a kmene.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

STRÁNKY VÝROBCU

RSS

Syndikovať obsah